OPŁATA ZA OBIADY - LUTY 2018

Pełny obiad dla ucznia: 39 zł /13 dni x 3 zł/

/nazwa odbiorcy/

SZKOŁA PODSTAWOWA im.  H. SIENKIEWICZA W SKRUDKACH

Nr konta: 65 8191 1071 2006 6000 0220 0002

Tytułem: Opłata  za obiady luty 2018 r., np. Kowalska Anna, kl. I

Opłatę należy uiścić do 10 lutego 2018r.

 

Informację o odliczonych obiadach / wcześniej zgłoszonych przez rodziców/ można otrzymać osobiście w sekretariacie szkoły lub u pani wydającej obiady;