PRACOWNICY

         Dyrektor szkoły


mgr Paweł Zając - wychowanie fizyczne

 

Pedagog szkolny: mgr Małgorzata Bisek

 

Psycholog szkolny: mgr Emilia Myszkowska 

 

Logopeda szkolny:  mgr Martyna Bernat


             Klasy I - III - Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne 

 

mgr Karolina Gawriołek

 

mgr Maria Grobel-Wojda 

 

mgr Grażyna Karczmarz


mgr Joanna Pękala 

 

mgr Ewa Szymczak 

 

mgr Anna Wójcik 

 

 

            Klasy IV -VI 

 

mgr Magdalena  Chachaj - język polski, reedukator

 

mgr Justyna Mazur - Szlendak - język polski

 

mgr Justyna Młynarczyk - język angielski

 

mgr Magdalena Stawińska - Pedryc - j.niemiecki

 

mgr Renata Wysocka - historia,  wiedza o społeczeństwie, biblioteka

 

mgr Halina Ziemka - matematyka

 

mgr Marzena Frączek - geografia, biologia, przyroda, historia, reedukator

 

mgr Marzanna Marcinkowska -  chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Ryszard Szymanek - technika

 

mgr Ewa Stefaniak - fizyka

 

mgr Anieszka Czaplicka - muzyka, plastyka

 

mgr Tomasz Bielawski - wychowanie fizyczne, informatyka

 

mgr ks. Jarosław Waś - religia

 

mgr Katarzyna Bakiera - Kossakowska - wychownie do życia w rodzinie,

 

Administracja i pracownicy obsługi

           Grażyna Wiak - referent 

 

             Teresa Kozdrój 

 

            Piotr Mizura

 

           Magdalena Strumnik


          
           Agnieszka Szlendak