PRACOWNICY

         Dyrektor szkoły


mgr Paweł Zając - wychowanie fizyczne

 

Pedagog szkolny: mgr Marzena Frączek - nauczyciel przyrody

 

Logopeda szkolny:  mgr Martyna Bernat


             Klasy I - III - Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne 


mgr Maria Grobel-Wojda -  świetlica szkolna 

 

mgr Grażyna Karczmarz - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 


mgr Joanna Pękala 

 

mgr Ewa Szymczak - świetlica szkolna

 

mgr Anna Wójcik - świetlica szkolna

 

 

            Klasy IV -VI - Nauczanie blokowe 

 

mgr Magdalena  Pietrasiak- język polski, reedukator

 

mgr Justyna Młynarczyk - język angielski, świetlica szkolna

 

mgr Katarzyna Polak - j.niemiecki

 

mgr Renata Wysocka - historia, biblioteka, œświetlica szkolna

 

mgr Halina Ziemka - matematyka

 

mgr Joanna Olszak - geografia

 

mgr Marta Wójtowicz - biologia, chemia

 

mgr Sławomir Chmielewski - technika, fizyka

 

mgr Tomasz Bielawski - wychowanie fizyczne, informatyka, świetlica szkolna

 

mgr ks. Jarosław Waś - religia

 

mgr Elżbieta Mizińska - reiigia

 

mgr Katarzyna Bakiera - Kossakowska - wychownie do życia w rodzinie, muzyka

 

mgr Katarzyna Kuta - plastyka

 

Administracja i pracownicy obsługi

           Grażyna Wiak - referent 

 

           Tadeusz Goluch 

 

           Teresa Kozdrój 

 

           Magdalena Strumnik


          
           Agnieszka Szlendak