Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

p. Agnieszka Jońska – Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Iwona Kalbarczyk – zastępca Przewodniczącej

p. Urszula Szymanek – sekretarz

p. Dorota Kot – skarbnik

p. Aneta Czerska – członek Prezydium

p. Ilona Jarzyna – Bernat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

p. Julia Wiak – członek Komisji Rewizyjnej

p. Iwona Wawer - członek Komisji Rewizyjnej