Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

p. Agnieszka Jońska – Przewodnicząca Rady Rodziców

 

p. Iwona Kalbarczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

 

p. Urszula Szymanek – Sekretarz Rady Rodziców

 

p. Madalena Kozak– Skarbnik Rady Rodziców

 

p. Aneta Czerska – członek Prezydium Rady Rodziców

 

p. Ilona  Bernat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

p. Aneta Szlendak– członek Komisji Rewizyjnej

 

p. Ewelina Rybicka - członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł / rok od dziecka.

 

Składkę można wpłacać w Sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skrudkach, Skrudki 5a, 24-103 Żyrzyn

63 8191 1071 2006 6005 3240 0001  Bank Spółdzielczy w Cycowie O. w Żyrzynie