Dozór elektroniczny – warunki jego otrzymania

2021-03-05

Niektórzy skazani prawomocnym wyrokiem uważają dozór za rodzaj nagrody, nowej szansy i przynajmniej namiastki normalnego życia, ponieważ nie muszą oglądać każdego dnia więziennych krat.


Dozór elektroniczny – warunki, jakie musi spełnić więzień

Prawo dokładnie określa, jakie dozór elektroniczny warunki http://adwokat-podgorski.pl/dozor-elektroniczny/ bierze pod uwagę, aby skazany mógł z niego skorzystać. Wśród najistotniejszych dozór elektroniczny (warunki te muszą być spełnione bezwzględnie) obejmuje osoby, których wyrok nie jest dłuższy niż rok, przestępstwo nie mogło zostać zakwalifikowane jako multirecydywa, jest wystarczający, aby kara została osiągnięta. Ponadto przestępca musi posiadać miejsce stałego pobytu, w którym będzie nadzorowany; może z niego skorzystać zarówno osoba przebywająca już w zakładzie karnym, jak i ta, która jeszcze do niego nie trafiła i jednocześnie nie przejawia konieczności osadzenia w zakładzie zamkniętym.


Dozór elektroniczny – warunki do spełnienia

Prawo stwierdza, że dozorem takim mogą być objęte osoby niezagrażające życiu oraz osobom na wolności. Często dotyczy na przykład osób niepłacących alimentów.