Rzepak ozimy i płodozmian

2020-05-08

W warunkach jakie panują w naszych kraju, rzepak jest uprawą opłacalną i rozwojową natomiast wysokie plony można osiągnąć jedynie na lepszych stanowiskach, żytniego kompleksu bardzo dobrego, a także pszennego bardzo dobrego i dobrego. Szalenie istotnym elementem, który warunkuje wysokość zbiorów rzepaku, jest pH stanowiska. Jeśli mamy do czynienia z wysiewem na stanowisku o odczynie mniejszym niż 5,8 istnieje ryzyko złego rozwoju początkowego, a także w późniejszych fazach i gorszego przyswajania składników z nawożenia. W kwestii wapnowania, zaleca się go wykonać po przedplon. Jeśli pH gleby będzie nieuregulowane, rośliny mogą posiadać niedobór magnezu. Z uwagi na to, zalecane jest wapnowanie, używając nawozu wapniowo-magnezowego.


Nasiona rzepaku ozimego https://ampol-merol.pl/kategorie/6/rzepak są różne i warto się o nich dowiedzieć nieco więcej, aczkolwiek równie istotnym elementem jest umiejscowienie rzepaku w płodozmianie. Rzepak uzyskuje najwyższe plony, kiedy jest siany po strączkowych, mieszankach zbożowo-strączkowych, ale też wczesnych ziemniakach. Mimo tego, w naszym kraju większa część plantacji, lokalizuje się po wcześnie schodzących z pola zbożach. Z uwagi na to, że rzepak jest pośrednim żywicielem mątwika burakowego, rekomenduje się bardzo rzadką uprawę w płodozmianie z burakami cukrowymi. Nie zaleca się także uprawy rzepaku po sobie i siew materiałem zebranym z tejże plantacji, gdyż istnieje szansą na to, że utracimy jakościowe cechy nasion, które wynikają z łatwego przepylenia z pozostałymi uprawami, a także krzyżowymi chwastami.