Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – co jest najważniejsze przy jego wyborze?

2020-06-30


Wiemy doskonale, że ruszenie się gdziekolwiek bez ubezpieczenia jest ryzykowne. Wyjazd zagraniczny bez odpowiedniego ubezpieczenia jest „samobójstwem”.

Na jakie ubezpieczenie się zdecydować?

Każda osoba, która się zna na ubezpieczeniach ma dużo łatwiej w wyborze odpowiedniej dla siebie polisy. Nieco trudniej mają osoby, dla których temat ten jest kompletnie niezrozumiały. Osoby te powinny wiedzieć, że jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne za granicą https://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne/wyjazdy-zagraniczne, to najważniejsza jest suma gwarantowana kosztów leczenia. Kwota ta powinna być kwota decydującą przy wyborze konkretnej polisy. Bardzo ważne jest to, aby została ona dopasowana do samego miejsca wyjazdu.

Można oszacować, że w krajach europejskich sumą gwarantowaną kosztów leczenia jest dokładnie trzydzieści tysięcy euro. Jednak w przypadku wyjazdów na inny kontynent albo też do tak zwanych krajów z wysokimi kosztami medycznej opieki (na przykład jak Japonia czy też Kanada) ta kwota zdecydowanie nie będzie wystarczająca.

Gdy wykupujemy ubezpieczenie zdrowotne za granicą przy wyjeździe poza Unię Europejską, powinniśmy wykupić polisę przynajmniej na sześćdziesiąt tysięcy euro. Z kolei w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada oraz Japonia kwota ta powinna wynosić sto dwadzieścia tysięcy euro. Dlaczego jest to taka wysoka kwota? Zauważmy, że pobyt dzienny na oddziale intensywnej terapii w USA to nawet dziesięć tysięcy euro.

Zatem ubezpieczenie zdrowotne za granicą nie tylko musi być przez nas wykupione na czas, ale także musi być dobrze dopasowane. Inaczej możemy mieć kłopoty.