Uszlachetnianie w transporci

2020-11-08

W transporcie można spotkać się z terminem jak uszlachetnianie, który odnosi się do przywożenia i wywożenia towarów poza obszar wspólnotowy Unii Europejskiej i przepisów celnych.


Rodzaje uszlachetnienia:

  • uszlachetnienie czynne
  • uszlachetnienie bierne


Pod pojęciem uszlachetnienia czynnego znajduje się obróbka towarów oraz przetwarzanie towarów, w tym ich montaż, naprawa czy odnowa towarów spoza wspólnoty i ich następny eksport.


Pod pojęciem uszlachetnienia biernego znajduje się wywóz towarów poza terytorium wspólnoty w celach obróbki, a potem ich ponowne wwiezienie do obszaru wspólnotowego.